اخبار و مقالات

برنامه اکسپرس انتری استان نیو برانزویک

امروز ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸، استان نیوبرانزویک، برنامه اکسپرس انتری خود را دوباره باز کرد. این برنامه برای افرادی مفید است که در این استان با ویزای کار مشغول به کار هستند.

New Brunswick’s Express Entry stream reopens to Expressions of Interest. November 28 reopening follows Express Entry Labour Market Stream’s temporary closure in September.


برای دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین می توانید با تکمیل فرم ارزیابی رایگان، اولین قدم در مهاجرت به کانادا را بردارید.