اخبار و مقالات

سیستم آموزشی دانشگاه های کانادا

در سیستم آموزشی دانشگاههای کانادا، موارد زیر قابل توجه است:

  • حضور مستمر در کلاس ها
  • شرکت در بحث ها، سوال پرسیدن و نقد کردن
  • روابط دوستانه و غیر فرمال بین استاد و دانشجو
  • ارزیابی دانشجویان تنها بر مبنای نمره پایان ترم نیست، بلکه مجموعه ای از تست های متعدد در طول ترم، پروژه ها، شرکت در بحث ها، حضور در کلاس نمره پایانی را، شامل میشود.
  • در کارهای گروهی، هر عضو گروه بطور جداگانه موظف به ارائه گزارش کار است و یک گزارش و نتیجه واحد گروهی، مورد تایید نیست.
  • ذکر منابع، از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین صورت که هر مطلب و نظریه ای که از طریق جستجوی اطلاعات بدست آمده و در گزارش ها و پروژه ها ذکر میشود، باید با ذکر منبع عنوان شود.


برای دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین می توانید با تکمیل فرم ارزیابی رایگان، اولین قدم در مهاجرت به کانادا را بردارید.