اخبار و مقالات

تغییر برخی از جرایم موثر در مهاجرت به کانادا

در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۸، یا به عبارت دیگر ۵۷ روز بعد از قانونی شدن مصرف ماریجوانا در کانادا، جرم رانندگی در هنگام تحت تاثیر بودن با الکل و یا مواد مخدر، در رده جرمهای سنگین در کانادا قرار گرفت.

طبق ماده(۱)۳۶ قانون حفاظت از پناهندگان و مهاجران؛ هر فرد خارجی یا مقیم دائم (کسانی که هنوز سیتی زن کانادا نشده اند)؛ اگر جرمی در رده جرمهای سنگین چه در داخل کانادا و چه در خارج مرتکب شده باشد، حق ورود به کانادا و یا ماندن در کانادا را نخواهند داشت.

البته ناگفته نماند که متمم هایی برای این قانون وجود دارد. مانند اقدام برای به اصطلاح اصلاح و تربیت که شرایط سخت و خاص خود را دارد.


برای دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین می توانید با تکمیل فرم ارزیابی رایگان، اولین قدم در مهاجرت به کانادا را بردارید.