اخبار و مقالات

کانادا رتبه ششم دموکراسی

کانادا رتبه ۶ را در شاخص دموکراسی، از بین ۱۶۷ کشور، به خود اختصاص داد.

کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ در معیار «حقوق و آزادی های فردی» در بین ۵ معیار در نظر گرفته شده برای این شاخص، قابل توجه است.

حقوق و آزادیهای فردی بر اساس فاکتورهایی مانند؛ آزادی بیان و خورد و خوراک و سفر و تجمع و تشکل و …، سنجیده می شوند.

Canada ranked 6th out of 167 countries in latest Democracy Index


برای دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین می توانید با تکمیل فرم ارزیابی رایگان، اولین قدم در مهاجرت به کانادا را بردارید.