خدمات اجتماعی - مهاجرت به کانادا
اخبار و مقالات

مهاجرت به کانادا برای مدیران بخش خدمات اجتماعی

محدوده وظایف در ظرفیت شغلی که استان ساسکچوان برای مدیران و دستیاران مدیران در بخش علوم اجتماعی، معرفی کرده است، به این صورت خلاصه میشود؛
مدیرانی که فعالیت ها و خدمات اجتماعی در سازمانهای مشاوره ای، ارگانهای کارگری، انجمن های تخصصی و حرفه ای و یا ارگانهای غیر دولتی را مدیریت، کنترل و برنامه ریزی میکنند.

عنوانهای شغلی این مدیران:
– مدیر سازمان خدمات رفاهی کودک، خانواده
– مدیر سازمانهای کارگری
– مدیر سازمانهای خدمات اجتماعی
– مدیر سازمانهای خدمات داوطلبانه
– مدیر سازمانهای خدمات مشاوره ای
– مدیر سازمانهای غیر دولتی
– مدیر مراکز تعلیم و تربیت

سمت هایی که در این ظرفیت شغلی تعریف نشده اند:
– مدیران دولتی در این بخش ها
– و مدیر کل این سازمانها

مدارک تحصیلی مورد نیاز:
– مدرک لیسانس در شاخه علوم اجتماعی


برای دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین می توانید با تکمیل فرم ارزیابی رایگان، اولین قدم در مهاجرت به کانادا را بردارید.