اخبار و مقالات

ممنوع الورودی به کانادا

برخی افراد، حتی با وجود داشتن امتیازات بالا و‌ یا قابلیت های چشمگیر و مناسب برای برنامه های مهاجرتی و یا کاری و تحصیلی؛ به کانادا ممنوع الورود هستند.

قابل ذکر است که حتی اگر یکی از اعضای خانواده درجه یک‌ آنها که در سفر به کانادا با آنها همراه است و‌ یا حتی با آنها همسفر نیست، یکی از موارد ذکر شده را دارا باشد، باعث ممنوع الورود شدن افراد متقاضی و‌ دیگر همراهان به کانادا خواهد شد.

– سوابق کیفری (بسته به نوع و میزان جدیت آن)
– عضویت و یا شرکت در برخی گروهها و‌ یا فعالیتها
– مبتلا بودن به برخی بیماریها و یا ناتوانیها
– عدم اثبات توانایی مالی مشخص شده
از جمله مواردیست که راه ورود به کانادا را برای شما بسیار سخت و یا ناممکن خواهند کرد.

در برخی موارد استثنا و یا شرایط خاص برای رد شدن ازین مرحله وجود دارد.


برای دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین می توانید با تکمیل فرم ارزیابی رایگان، اولین قدم در مهاجرت به کانادا را بردارید.