اسپانسر خواهر و برادر برای کانادا
اخبار و مقالات

اسپانسرشیپ خواهر و برادر

در شرایط بسیار خاصی یک شهروند و یا مقیم دائم کانادا میتواند اسپانسر خواهر، برادر، خواهر زاده و یا برادار زاده شود.

اگر خواهر ، برادر، نوه، خواهر زاده و یا برادر زاده شخص اسپانسر کننده، دارای همه شرایط زیر باشد، در این صورت میتوان از طریق برنامه اسپانسرشیپ برای اقامت دائم آنها در کانادا اقدام کرد:

-خواهر و یا برادر خونی و یا از طریق فرزند خواندگی باشند.
-هم پدر و هم مادر از دنیا رفته باشند.
-سن آنها زیر ۱۸ سال باشد.
-ازدواج نکرده باشند.

در صورت وجود هر کدام از شرایط زیر؛ خواهر، برادر، نوه، خواهر زاده و یا برادر زاده را نمی توان از طریق برنامه اسپانسرشیپ به کانادا آورد:
-یک (یا هر دو) از والدین در قید حیات باشد.
-خواهر و برادر ناتنی(خواهر/برادرخوانده)، کسی از والدین اصلی آنها خبر داشته باشد.
– خواهر و برادر ناتنی(خواهر/برادرخوانده)، والدین اصلی در قید حیات /در زندان/ و یا جدا از آنها باشند.


برای دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین می توانید با تکمیل فرم ارزیابی رایگان، اولین قدم در مهاجرت به کانادا را بردارید.