دریافت مشاوره از طریق تکمیل فرم ارزیابی رایگان می باشد.
جهت تعیین وقت دریافت مشاوره مستقیم با خانم پریسا کلانتری در انواع روش های مهاجرت به کانادا، فرم زیر را تکمیل و تاریخ و ساعت موردنظر خود را وارد نمایید.

هزینه انواع روش های مشاوره:

o مشاوره تلفنی با عزیزان ساکن کانادا: هر جلسه نیم ساعت الی چهل و پنج دقیقه، 100 دلار کانادا
o مشاوره تخصصی: هر جلسه یک ساعت، 300 دلار کانادا
o مشاوره از طریق واتس اپ با عزیزان ساکن ایران: هر جلسه نیم ساعت الی چهل و پنج دقیقه، 300 هزار تومان
o مشاوره حضوری: هر جلسه یک ساعت، 150 دلار کانادا
o مشاوره از طریق تکمیل فرم ارزیابی: رایگان

نحوه پرداخت هزینه مشاوره، از طریق ایمیل یا واتس اپ برای شما ارسال می گردد. هزینه مشاوره باید پیش از شروع جلسه مشاوره پرداخت گردد. همچنین تکمیل فرم ارزیابی پیش از جلسه مشاوره باعث انتقال صحیح اطلاعات و صرفه جویی در وقت و هزینه شما می گردد.