دانش آموزان سنین بین ۶ تا ۱۸ سال میتوانند به عنوان دانش آموز بین المللی در مدارس ابتدایی و متوسطه کانادا دوران تحصیل خود را طی کنند.

در این روش یکی از والدین به عنوان همراه و با ویزای توریستی میتواند به همراه فرزند خود در کانادا حضور داشته باشد و یا یک قیم که اقامت دائم و یا سیتی زن کاناداست برای آنها در نظر گرفته شود.

هزینه مدارس کانادا در حدود ۱۴-۱۵ هزار دلار کانادا، بصورت سالانه است.