ویزای ویزیتوری کانادا برای اهداف متفاوتی مانند: دیدار خویشاوندان، گردشگری، شرکت در همایشها، دوره‌های آموزشی با طول دورهٔ کوتاه و … صادر میشود.

این نوع ویزا به دو دسته تقسیم میشود:

ویزای یکبار ورود که به دارنده ویزا این اجازه را می دهد که یکبار در زمان اعتبار ویزا وارد کشور کانادا شده و پس از ترک کشور در مدت مقرر، برای ورود دوباره نیاز به ویزای جدید است.

ویزای مولتی یا چند بار ورود که به دارنده ویزا این امکان را می دهد که برای دفعات مکرر تا زمان اعتبار ویزا که حداکثر به مدت اعتبار پاسپورت است به کانادا ورود و خروج داشته باشد.

برای دریافت جزئیات بیشتر در مورد این روش و جلوگیری از ریجکت شدن ویزای توریستی خود، توصیه می کنیم از مشاوره خصوصی بهره بگیرید.