«کوهها ادامه تپه ها هستند و دریاها ادامه رودها
و فردا ادامه امروز

فردای هر کس زایش خوب و بد امروز اوست، زایش انتخابهای امروز او
باری دیروز امروز را می سازد و امروز فردا را

پس دعا می کنم دیروز امروز را خوب ساخته باشیم و امروز فردایمان را خوبتر»

محکمترین پیمانی که با شما می بندیم، اعتماد و خیالی آسوده از صداقت ما و ظرافت و دقت در انجام اموریست که به ما می سپارید، زیرا که سرلوحه ذهن ما صداقت است که بهترین سیاست است، و براین باوریم که قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندی تنهاست.

پریسا کلانتری،
عضو رسمی انجمن مشاوران مهاجرت کانادا
شماره عضویت: R532493

Parisa Kalantari
خدمات ما

گالری ویدئوها

اخبار و مقالات